Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Nyfinländare premieras av Folktingets garanter

Publicerad den:

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 2 000 € var till tre mottagare: David Celis, Alexandr Foy och Grace Ramos. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnade priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2015, kl. 13.00.

Folktingets garanter vill i år uppmärksamma tre personer som med outtröttlig vilja fick rätt i sin kamp till att integreras på svenska i huvudstadsregionen. Celis, Foy och Ramos ville lära sig svenska och de ville integreras på svenska, men fick nej av myndigheterna. De gav inte upp utan förde sin sak vidare och vågade också berätta om det i offentligheten.

– Att integreras på svenska i Finland är tyvärr ingen självklarhet. Obstruerande myndigheter, okunskap och ovilja i förvaltningen har gjort att den som vill integreras på svenska måste stå på sig och driva sin sak. Det är inte lätt när man är ny i landet och inte har nätverk och påverkningskanaler eller kanske ens känner till möjligheten att kunna välja ett annat språk än finska. Så får det inte vara, säger Marcus Rantala.

– Celis, Foy och Ramos gav ett ansikte åt en orättvisa som många upplevt. Deras kamp ledde också till resultat i och med att i år har tjänstemännen vid arbets- och näringsbyråerna fått nya anvisningar där integrering på svenska lyfts upp som en reell möjlighet. Våra pristagares orädda kamp har bidragit till att anvisningarna faktiskt ändrades.

– Jag hoppas att anvisningarna används rätt och att möjligheten att integreras på svenska används fullt ut när vi står inför den största integrationsprocessen i vårt lands historia på grund av flyktingkrisen, avslutar Rantala.

 

För mera information, kontakta:

Marcus Rantala, ordförande för Svenska Finlands folktings garanter, tfn 050 354 7159

Liknande