Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Regeringen måste klargöra hur den tänker garantera service på svenska

Publicerad den:

Regeringen gav idag mer detaljerad information om bildandet av de självstyrande områdena och om minskade antal sjukhus med fullskalig jour.

– Folktinget anser att 15 social- och hälsovårdsområden och tre övriga självstyrande områden är en modell som ger möjligheter att skapa lösningar som tryggar social- och hälsovård på svenska. Däremot är vi mycket oroliga över planerna att minska antalet sjukhus med fullskalig jour från 19 till 12. Den svenskspråkiga servicen är helt klart i fara, säger folktingsordförande Thomas Blomqvist.

– Många frågor gällande det svenska är ännu öppna. Grundlagen förutsätter att båda språkgrupperna har rätt till service enligt lika grunder. Det är därför mycket viktigt att regeringen i den fortsatta beredningen gör en djupgående bedömning av de språkliga konsekvenserna. På basis av språkkonsekvensbedömningen måste regeringen fatta beslut om en sådan gränsdragning som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna och beslut som garanterar fullskalig jourverksamhet på svenska, fortsätter Blomqvist.

Regeringen presenterade också sitt beslut om valfrihet i vården.

 – Valfriheten kan medföra utökade möjligheter att välja vård på svenska, men det finns också farhågor att den svenska servicen urvattnas. Vi förutsätter därför att det görs upp kriterier för att säkra att det finns både offentliga och privata producenter som har beredskap att ge service på svenska och finska i de tvåspråkiga social- och hälsovårdsområdena. Det måste finnas garantier för att det finns tillgång till högkvalitativ svenskspråkig service också i praktiken, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

 

För mer information, kontakta folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040 836 7686

Liknande