Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Fel att skära i Folktingets statsunderstöd

Publicerad den:

Folktinget är besviket över att riksdagens finansutskott i sitt budgetförslag har valt att inte stöda Folktingets verksamhet i samma utsträckning som tidigare. Folktinget erhåller ett statsunderstöd för sitt uppdrag, ett understöd som de senaste åren varit 675 000 euro efter att riksdagen höjt stödet med 100 000 euro. I och med finansutskottets linjedragning krymper Folktingets stöd med ca 15 %.

– Det är givetvis en stor utmaning för Folktinget ifall 15 % av statsunderstödet skärs ned. Sänkningen i stödet rimmar mycket illa med det faktum att riksdagsperioden 2015-2019 kommer att innebära stora utmaningar för det svenska i Finland, säger folktingsordförande Thomas Blomqvist.

– I och med att de partier som traditionellt har jobbat mest aktivt för ett tvåspråkigt och inkluderande Finland är i opposition, måste Folktinget ta sig en ännu starkare roll i bevakningen av svenskan. Det här syns redan i den aktiva roll som Folktinget har i beredningen av vård- och regionförvaltningsreformen. För en framgångsrik intressebevakning krävs engagemang och vilja men också ekonomiska resurser, fortsätter Blomqvist.

– Jag hoppades att riksdagens finansutskott hade insett vikten i det lagstadgade arbete som Folktinget gör och tryggat det finansiella stödet. Utskottets beslut kan ännu omprövas när riksdagen röstar om statsbudgeten för 2016. Nu är det upp till bevis för regeringspartierna. Om de verkligen värnar om den svenskspråkiga befolkningens rättigheter i de stora reformer som nu genomförs kan de rösta för att Folktingets statsunderstöd hålls på samma nivå som tidigare, säger Blomqvist.

 

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Thomas Blomqvist, tfn 050-512 7776
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande