Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget finner beslutet om tingsrättsnätverket oacceptabelt

Publicerad den:

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström har idag fattat beslut om tingsrätternas framtida domkretsar. I framtiden kommer det att finnas 20 tingsrättsorter i stället för nuvarande 27. Det här påverkar flera tvåspråkiga tingsrätter. Karleby, Borgå och Raseborg tingsrätter dras in och Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter sammanslås. Österbottens tingsrätts majoritetsspråk ändras då från svenska till finska.

– Jag är mycket oroad över hur den svenskspråkiga befolkningens rättsskydd ska garanteras i de framtida domkretsarna. Domstolarnas faktiska förmåga att säkerställa de språkliga rättigheterna är en del av individens rättsskydd och utgör en central förutsättning för en rättvis rättegång, säger folktingsordförande Thomas Blomqvist.

– Domstolarna ska ha en reell beredskap att trygga finsk- och svenskspråkiga personers språkliga rättigheter enligt lika grunder, vilket blir mycket svårt, då flera tvåspråkiga tingsrätter dras in. Det bästa sättet att trygga tillgången till svensk service skulle ha varit att satsa på tingsrätterna på tvåspråkiga orter istället för att göra dem till enbart sammanträdesplatser utan kansli och övriga funktioner, fortsätter Blomqvist.

– Folktinget kan inte godkänna att vi förlorar den enda domkrets på fastlandet som har svenska som majoritetsspråk. Beslutet har konsekvenser som sträcker sig långt utöver tingsrättens arbetsspråk och personalens språkkunskaper. Det är tydligt att det inte har gjorts någon grundlig bedömning av de språkliga konsekvenserna innan beslutet fattades, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

 

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Thomas Blomqvist,
tfn 050-512 1776

Folktingssekreterare Markus Österlund,
tfn 040-836 7686

Liknande