Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget efterlyser en genuin språklig likvärdighet

Publicerad den:

Folktinget samlas i dag i Helsingfors till sin årliga session. Folktingets ordförande Thomas Blomqvist öppnade sessionen och lyfte bl.a. fram vård- och regionförvaltningsreformen och möjligheterna att tillgodose tillgången till svenskspråkig service.

– Vi måste få garantier för att tillgången till tjänster på eget språk inte försämras i praktiken, när verksamhet överförs från dagens kommuner och sjukvårdsdistrikt till landskap och stora samarbetsområden. Folktinget efterlyser att de språkliga aspekterna behandlas systematiskt i beredningsarbetet och att grundliga konsekvensbedömningar genomförs, sade Blomqvist.

– För att trygga de språkliga rättigheterna inom tvåspråkiga landskap där den svenska minoriteten är liten, kan det vara nödvändigt att använda sig av särlösningar för att uppnå en genuin språklig likvärdighet.

Folktinget anser att det behövs en nämnd för språkliga minoriteter, en nämnd med verkliga påverkningsmöjligheter, inflytande och beslutanderätt.

I sitt öppningsanförande lyfte Blomqvist också upp tingsrätternas framtida domkretsar. I framtiden kommer det att finnas 20 tingsrättsorter i stället för nuvarande 27. Det här påverkar flera tvåspråkiga tingsrätter. Karleby, Borgå och Raseborg tingsrätter dras in och Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter sammanslås.

– Jag är mycket oroad över hur den svenskspråkiga befolkningens rättsskydd ska garanteras i de framtida domkretsarna. Domstolarnas faktiska förmåga att säkerställa de språkliga rättigheterna är en del av individens rättsskydd och utgör en central förutsättning för en rättvis rättegång.

Kommunikationsminister Anne Berner inledde den allmänpolitiska debatten och  lyfte fram den nordiska värdegemenskapen och sade att det är nödvändigt att vi även i fortsättningen kommunicerar på svenska i Norden. Därför är det viktigt att det svenska språket är närvarande i vår skola och kultur i Finland.

– Det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin och vi får inte glömma bort att det är tack vare Finlands tvåspråkighet som vi för 60 år sedan fann vår plats i Norden och  kunde vända oss västerut, sade minister Berner.  

– I den sittande regeringen finns det en vilja att främja det tvåspråkiga Finland och jag är öppen för dialog och samarbete kring goda lösningar.


För mera information, kontakta:
Folktingsordförande Thomas Blomqvist, tfn 050-512 7776

Liknande