Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Sammanslagen skoladministration fullkomligt oacceptabel

Publicerad den:

Överborgmästare Jussi Pajunens förslag att den svenska skoladministrationen i Helsingfors ska bli en del av den finska skoladministrationen är fullkomligt oacceptabelt, säger Folktingets utbildningsutskott i ett uttalande från sitt möte idag i Helsingfors.

Förslaget är synnerligen problematiskt och fyller inte andan i vår språklagstiftning. I grundlagen stadgas att vårt lands nationalspråk är svenska och finska samt att den svenskspråkiga befolkningen har rätt till sitt eget språk och sin egen kultur. Det är det allmänna som ska tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.

Denna rätt kan inte förverkligas utan en stark svensk utbildningssektor som också innefattar förvaltningsautonomi. Det behövs en separat svensk utbildningsförvaltning på alla nivåer, men den kommunala nivån är den absolut viktigaste. Ärenden rörande den svenskspråkiga utbildningen ska planeras, koordineras och beredas på svenska, slår Folktingets utbildningsutskott fast.

Helsingfors kan inte gå i spetsen för en nedmontering av svenskan i Finland. Därför utgår vi ifrån att beslutsfattarna i Helsingfors inte godkänner Pajunens förslag, utan går in för att den svenska utbildningssektorn i Helsingfors också i fortsättningen har en egen svensk förvaltningsenhet, säger Folktingets utbildningsutskott i uttalandet.

Helsingfors är den kommun som har den största svenskspråkiga befolkningen i Finland. Närmare 37 000 Helsingforsbor har svenska som sitt modersmål.

 

För mera information, kontakta:

Utbildningsutskottets ordförande Anna Bertills,
tfn 050-354 2720

Bitr. folktingssekreterare Anders Björklöf,
tfn 040-550 3945

Liknande