Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget kritiserar jourberedningen

Publicerad den:

Social- och hälsovårdsministeriet har idag publicerat namnen på de 12 sjukhus som föreslås ansvara för den fullskaliga jourverksamheten. Vasa centralsjukhus finns inte med på listan. Istället kommer det enspråkigt finska Seinäjoki att sköta sådan jourverksamhet som Vasa inte längre får ansvara för.

– Vasa centralsjukhus verksamhet är fullständigt tvåspråkig och sjukhuset har redan nu en fungerande fullskalig jourverksamhet. Det är ogenomtänkt att dra in på den och fullständigt orealistiskt att tro att man kan bygga upp en fungerande tvåspråkighet i Seinäjoki, konstaterar folktingsordförande Thomas Blomqvist.
 
– Ministeriets förslag medför att svenskspråkiga österbottningars möjlighet att få service på eget språk försämras avsevärt. Speciellt i akuta situationer, såsom i samband med förlossningar och olyckor, är det ytterst viktigt att få kommunicera på eget språk, betonar folktingssekreterare Markus Österlund.
 
– Det är oacceptabelt att ministeriet ger det här förslaget utan att ha gjort en grundlig bedömning av vilka konsekvenser det kommer att få för rätten till vård på eget språk, säger Blomqvist och hänvisar till den tolkningspraxis som riksdagens grundlagsutskott har.
 
Social- och hälsovårdsministeriets förslag går nu på remiss.
 
– Folktinget kräver att ministeriet gör en noggrann utredning av förslagets språkliga konsekvenser och därefter omformar sitt förslag med en lösning som tryggar de språkliga rättigheterna.  Vi förutsätter att Vasa centralsjukhus kan behålla sin nuvarande jourverksamhet, avslutar Blomqvist.
 
För mera information, kontakta:
Folktingssekreterare Markus Österlund
tfn  040 836 7686

Folktingsordförande Thomas Blomqvist
tfn 050 512 1776

Liknande