Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget vänder sig till justitiekanslern och ansvariga ministrar

Publicerad den:

Folktinget har idag vänt sig till minister Juha Rehula, minister Jari Lindström som ansvarar för språklagstiftningen och till justitiekansler Jaakko Jonkka, med anledning av regeringens förslag om jourstrukturen.

Enligt förslaget ska Seinäjoki centralsjukhus ansvara för den omfattande jourverksamheten dygnet runt i Österbotten, istället för Vasa centralsjukhus som redan nu har en fullskalig och fullständigt tvåspråkig jourverksamhet.  

– Förslaget är nu på remiss och Folktinget kommer förstås att ge ett utlåtande. Innan dess ville vi ändå framföra att det är mycket svårt för remissinstanserna att ta ställning till ett förslag som helt och hållet saknar en bedömning av de språkliga konsekvenserna, konstaterar Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

– Vi vänder oss därför till de ansvariga ministrarna, och kräver att det omedelbart görs en bedömning av de följder förslaget har på de grundläggande språkliga rättigheterna och den svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få vård på eget språk, säger Blomqvist. Samtidigt ber vi justitiekanslern vidta behövliga åtgärder i frågan, fortsätter Blomqvist.

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Thomas Blomqvist
tfn 050 512 1776

Folktingssekreterare Markus Österlund
tfn  040 836 7686

Liknande