Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Professor i förvaltningsrätt varnar för grundlagsproblematik

Publicerad den:

Svenska reformgruppen, som är tillsatt av Folktinget och Kommunförbundet, har i går vänt sig med en skrivelse till regeringspartiernas partiledare Juha Sipilä, Petteri Orpo och Timo Soini, samt till familje- och omsorgsminister Juha Rehula, för att uppmärksamma dem på den grundlagsproblematik som reformen av jourstrukturen medför.

Som bilaga till skrivelsen bifogades ett utlåtande som Svenska reformgruppen har begärt av professor Olli Mäenpää, i vilket han tar ställning till de grundläggande språkliga rättigheterna i social- och hälsovårdsreformen och i reformen av strukturer inom jouren och den specialiserade sjukvården.

Mäenpää konstaterar i sitt utlåtande att förslaget till ny jourstruktur är bristfälligt bl.a. när det gäller utvärderingen av Vasa och Seinäjoki centralsjukhus. En administrativ centralisering av specialsjukvården utgör en sådan omorganisering av förvaltningen, som förutsätter att man väljer det alternativ som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna. Den bristfälliga bedömningen kan enligt Mäenpää innebära att lagförslaget strider mot de grundläggande språkliga rättigheterna och grundlagsutskottets praxis.

– Regeringens förslag medför i praktiken att nästan 100 000 svenskspråkiga personer i Österbotten och Mellersta Österbotten blir utan akutvård på sitt modersmål, säger Ulla-Maj Wideroos, ordförande för Svenska reformgruppen. Vi kräver därför en omedelbar bedömning av de faktiska följder förslaget har på de grundläggande språkliga rättigheterna och den svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få vård på eget språk, fortsätter Wideroos.

– Det är uppenbart att den grundlagsenliga rätten till vård på eget språk kommer att försämras avsevärt i praktiken. Vi anser därför att förslaget bör justeras så att de språkliga rättigheterna för den svenskspråkiga befolkningen kan garanteras.  Detta förutsätter att Vasa centralsjukhus är ett av de sjukhus som ansvarar för fullskalig jourverksamhet dygnet runt, konstaterar folktingsordförande Thomas Blomqvist.

Förslaget till nya strukturer inom jouren och den specialiserade sjukvården är på remiss till och med 10 september.

Bilaga: Professor Olli Mäenpääs utlåtande på finska och svenska (översättning)
 

För mer information, vänligen kontakta:

Markus Österlund, folktingssekreterare, Svenska Finlands folkting, tfn 040 836 7686
Ulla-Maj Wideroos, ordförande för Svenska reformgruppen, tfn 050 511 3141
Kristina Wikberg, direktör för svenska och internationella ärenden, Finlands Kommunförbund, tfn 050 378 0466

Liknande