Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Beslutet om att stänga Lagmansgården måste omprövas

Publicerad den:

Beslutet om att stänga skolhemmet Lagmansgården i Pedersöre är oacceptabelt och beslutet bör omprövas. Det här anser arbetsutskottet för Folktingets styrelse som samlades i dag i Helsingfors.

– Beslutet har fattats utan en annan lösning i sikte. Nu finns det ett flertal svenskspråkiga ungdomar som i höst nekats plats på Lagmansgården med hänvisning till att skolhemmet ska stänga. Det finns ingen övergripande plan för var dessa barn ska få skolgång och det är naturligtvis helt oacceptabelt, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

– Lagmansgården är det enda tvåspråkiga skolhemmet i landet med en högstadieskola som erbjuder specialundervisning i skolhemsmiljö och denna verksamhet behövs också i framtiden, säger Folktingets vice ordförande Steven Frostdahl.

Folktinget poängterar vikten av att de beslut som fattas inte drabbar dem som är mest utsatta i samhället. De unga ska kunna garanteras service, vård och omsorg på sitt modersmål.

Folktinget kommer att vända sig till direktionen för Statens skolhem och dess direktör Matti Salminen för att påtala det oacceptabla i beslutet och be dem ta upp saken till ny behandling och ompröva beslutet. Folktinget kommer även att kontakta Institutet för hälsa och välfärd samt ansvariga ministrar i ärendet.

För mera information, kontakta:

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist,
tfn 050-512 1776

Folktingets vice ordförande Steven Frostdahl,
tfn 044-365 2925

Folktingssekreterare Markus Österlund,
tfn 040-836 7686

Liknande