Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om ändring av 46 § i lagen om grundläggande utbildning

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet om förslag till regeringsproposition för lag om ändring av 46 § i lagen om grundläggande utbildning.

Till Undervisnings- och kulturministeriet

Ärende: Utlåtande om förslag till regeringsproposition för lag om ändring av 46 § i lagen om grundläggande utbildning

Undervisnings- och kulturministeriet har den 11 juli 2016 begärt Svenska Finlands folktings (nedan Folktinget) utlåtande i ovan nämnda ärende. Folktinget önskar avge följande utlåtande:

Allmänt

I lagförslaget föreslås att den grundläggande utbildningen för personer som passerat läropliktsåldern består av ett inledningsskede och ett slutskede. Målet är att i framtiden bättre tillvarata den kunskap som den studerande redan har och genom detta kunna erbjuda en mer individanpassad studieplan än tidigare. En mer individanpassad studieplan möjliggör att en studerande inte behöver delta i inledningsskedet av studierna, om den studerande redan besitter de kunskaper som inledningsskedet erbjuder.

Utlåtandets centrala innehåll

Folktinget konstaterar med tillfredsställelse att det i lagförslaget betonas vikten av att den studerande ska ges möjlighet att redan i inledningsskedet få undervisning i finska eller svenska. För en del studerande är det endast aktuellt att delta i studiernas slutskede, men även i detta skede av studierna ska den studerande ges möjlighet till att läsa det andra inhemska språket, vilket Folktinget anser vara av yttersta vikt.

Det som Folktinget ändå vill betona är vikten av att det åt en nyanländ ges adekvat information om tvåspråkigheten i vårt land, samt en reell möjlighet att välja vilket språk den nyanlända vill integreras på.

I övrigt har Folktinget inget att framföra om förslagen.

 

Helsingfors den 17 augusti 2016

Svenska Finlands folkting

                                                                                                                   

Thomas Blomqvist
Folktingsordförande

Markus Österlund
Folktingssekreterare
                                                                                                                

Liknande