Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Allsvenska riksdagsgruppen ställer sig bakom Folktingets krav gällande vårdreformen

Publicerad den:

Den allsvenska riksdagsgruppen, med representanter för SFP, Saml., Vf, KD och SDP samlades i dag i riksdagen till en rundabordsdiskussion kring vårdreformen. Minister Juha Rehula deltog i tillfället.

Under tillfället diskuterades behovet av att jourreformen, landskapsreformen och valfriheten borde behandlas samtidigt och det poängterades att det är omöjligt att bedöma och analysera reformen när man inte har vetskap om alla detaljer.

Den allsvenska riksdagsgruppen ställde sig bakom det krav på en grundlig språkkonsekvensbedömning, som bl.a. Folktinget fört fram. Det är av synnerligen stor vikt att man bedömer hur de språkliga rättigheterna kommer att förverkligas i praktiken.

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Thomas Blomqvist, tfn 050-512 1776

Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686
 

För att över partigränserna diskutera gemensamma strategier i frågor av stor vikt för den svenskspråkiga befolkningen i Finland, har rundabordsdiskussioner med representanter från riksdagspartierna ordnats. Partierna har i tur och ordning skött om värdskapet och upplägget för mötena medan Folktinget har skött sekretariatsuppdraget. Denna gång var Anna-Maja Henriksson sammankallare i och med att det var Svenska folkpartiet som stod i tur att fungera som värd.

 

Liknande