Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Förslaget till ny jourlagstiftning håller inte måttet

Publicerad den:

Regeringens proposition till ny lagstiftning angående akutvård och jourverksamhet offentliggjordes idag. I förslaget har man inte omprövat Vasa centralsjukhus ställning, sjukhuset ska i framtiden inte upprätthålla omfattande jour dygnet runt. Det enspråkigt finska Seinäjoki ska sköta sådan jourverksamhet som Vasa inte längre får ansvara för.

– Det är en stor besvikelse att förslaget går vidare till riksdagen utan att ha genomgått några större förändringar vad gäller den svenska akutvården och Vasa centralsjukhus. Linjen har heller inte ändrats när det gäller de små regionala sjukhusen. Verksamheten på Raseborgs, Åbolands, Borgå och Malmska sjukhusen kringskärs kraftigt om förslaget går igenom i denna form. Den svenskspråkiga befolkningens behov har inte beaktats i reformen, konstaterar folktingsordförande Thomas Blomqvist.

– Det fanns löften om att förslaget skulle innehålla en grundlig språkkonsekvensbedömning. Språkkonsekvensbedömningen är dock för ytlig – det är inte tillräckligt att granska läkarnas språkintyg. Istället behöver man göra en bedömning om svensk service fungerar i praktiken på samma sätt som man gjorde i Karleby-fallet, säger folktingssekreterare Markus Österlund.  

Lagförslaget går nu vidare till riksdagen där man först i remissdebatt avgör vilket eller vilka utskott som ska ta ställning till förslaget.

– Förslaget bör utan tvekan tas upp till behandling i grundlagsutskottet. Vi har grundlagen och utskottes praxis på vår sida, enligt tidigare tolkning bör man prioritera en lösning som tryggar de språkliga rättigheterna då det finns alternativa lösningar. Vi ska studera lagförslaget närmare, men mycket tyder på att vi för ärendet vidare till justitiekanslern, säger Blomqvist.

 

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Thomas Blomqvist
tfn 050 512 1776

Folktingssekreterare Markus Österlund
tfn  040 836 7686

Liknande