Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget till grundlagsutskottet: Jourreformen uppfyller inte grundlagens krav

Publicerad den:

Folktinget hördes idag då riksdagens grundlagsutskott behandlade jourreformen. Regeringens lagförslag har kritiserats hårt för att det inte ger Vasa centralsjukhus rätt att producera omfattande jourtjänster dygnet runt och för att verksamheten kringskärs kraftigt i de mindre regionala sjukhusen, vilket drabbar Raseborgs, Åbolands, Borgå och Malmska sjukhusen hårt.

– Folktingets budskap till grundlagsutskottet var att jourreformen inte uppfyller grundlagens bestämmelser om rätt till vård på eget språk. De grundläggande språkliga rättigheterna förutsätter att nationalspråken är både formellt och faktiskt likställda och att rättigheterna också förverkligas i praktiken. Det aktuella lagförslaget uppfyller inte detta krav och måste därför ändras, konstaterar Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

Folktinget kritiserade lagförslaget hårt på ett flertal punkter. Det saknas en grundlig bedömning av de språkliga konsekvenserna. Bedömningen tar inte fasta på den faktiska situationen som den är i Seinäjoki och man har inte bedömt de språkliga konsekvenserna för de regionala sjukhus (Raseborgs, Åbolands, Borgå och Malmska sjukhusen) vars verksamhet kringskärs kraftigt. Regeringen har inte heller beaktat att språkbarriären utgör en allvarlig risk för patientsäkerheten särskilt inom akutvården då missförstånd på grund av bristande kommunikation kan få allvarliga följder.

– Mot bakgrund av detta ser vi allvarligt på att regeringen söker stöd för sin egen linje genom en grov feltolkning av grundlagsutskottets tidigare utlåtande. Vi ser tvärtom inga skäl för att grundlagsutskottet skulle frångå sin tidigare tolkningspraxis enligt vilken man bör prioritera den lösning som bäst tryggar de språkliga rättigheterna då det finns alternativ, säger Blomqvist.

– Vi förde därför fram att förslaget bör justeras så att de språkliga rättigheterna kan garanteras också för befolkningen i Österbotten och Mellersta Österbotten. Det förutsätter att Vasa centralsjukhus är ett av de sjukhus som ansvarar för fullskalig jourverksamhet dygnet runt, konstaterar Thomas Blomqvist.

Folktingets utlåtande i sin helhet hittas HÄR

 

 

Liknande