Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: De språkliga rättigheterna inom vården kan enbart tryggas genom Vasa centralsjukhus

Publicerad den:

Grundlagsutskottet gav 7.12.2016 sitt utlåtande om jourreformen. I utlåtandet tar man ställning till lagförslagets grundlagsenlighet vad gäller de språkliga rättigheterna. Utskottet konstaterar att regeringens modell med 12 fulljourssjukhus inte uppfyller grundlagens krav. Den bästa lösningen skulle enligt utskottet vara att ge både Vasa och Seinäjoki centralsjukhus rätt till fulljour, dvs en lösning med 12 + 1 fulljoursjukhus. Enligt utskottet skulle det också vara möjligt att genom särskild lagstiftning trygga tvåspråkig service i praktiken i Seinäjoki sjukhus.

– Av de två alternativen talar grundrättsliga argument klart för att man bör välja det förstnämnda, enligt vilket Vasa centralsjukhus får full rätt att ordna jour. Seinäjoki centralsjukhus är ett finskspråkigt sjukhus i en enspråkigt finsk region och skulle man nu i social- och hälsovårdsutskottet fastna för den senare modellen är det att likna vid någon form av hasardspel. Det är inte acceptabelt då det är fråga om grundläggande rättigheter, konstaterar Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

– Jag utgår ifrån att grundlagsutskottet varit medvetet om utmaningarna med att trygga vård på svenska i Seinäjoki och att utskottet därför betonat att de språkliga rättigheterna måste tryggas i praktiken och att det är nödvändigt att följa med att så verkligen sker, säger Blomqvist.

Social- och hälsovårdsministeriet kommer nu att överväga vilket av dessa alternativ man förordar då behandlingen av lagförslaget fortsätter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

– Folktinget uppmanar ministeriet och social- och hälsovårdsutskottet att välja Vasa-alternativet eftersom det är det enda alternativet som i praktiken ger svenskspråkiga i Österbotten vård och service på eget modersmål, säger ordförande Blomqvist.

 

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Thomas Blomqvist, tfn 050 512 1776

Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn  040 836 7686

 

 

 

     

 

 

Liknande