Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ett stort bakslag för det svenska i Finland

Publicerad den:

Folktinget är bestört av den nonchalans som regeringen har visat i frågan gällande jourreformen som regeringen berett och som riksdagen har behandlat med en mycket forcerad tidtabell.

– Det här är ett stort bakslag för det svenska i Finland. Regeringspartierna i riksdagen har medvetet röstat för en linje som innebär att den svenskspråkiga befolkningen inte har samma rätt till vård på modersmålet som den finskspråkiga befolkningen. Det här beslutet uppfyller inte de krav som riksdagens grundlagsutskott har ställt, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

– I social- och hälsovårdsutskottets betänkande har man lagt till en pro forma mening om att Södra Österbottens sjukvårdsområde ska producera jourtjänster på båda språken. Skrivningen är väldigt allmän och håller inte måttet med tanke på grundlagsutskottets krav om att de språkliga rättigheterna ska tryggas i praktiken. Det är fullständigt orealistiskt att tro att akutvård kan skötas på svenska i Seinäjoki, konstaterar folktingssekreterare Markus Österlund.

– Reformen är en skam för vår regering och på många sätt ett hån mot de grundläggande språkliga rättigheterna.Reformen förtjänar stark kritik på alla punkter: beredningsprocessen, lagstiftningsprocessen i riksdagen och förstås slutresultatet. Grundlagen är entydig på denna punkt: den svensk- och finskspråkiga befolkningens rättigheter ska tillgodoses enligt lika grunder. Man bör nu ta paus och reda ut frågan ordentligt, säger Blomqvist.

 

Efter att ha studerat social- och hälsovårdsutskottets betänkande ställer sig Folktinget frågande till vad som händer med de språkliga rättigheterna för en svenskspråkig patient som skrivs in på en avdelning på Seinäjoki centralsjukhus. Patientjournaler ska kunna förstås på svenska i Seinäjoki och patienten ska kunna bli förstådd dygnet runt. Det är avgörande för patientsäkerheten.  Enligt lagförslaget är sjukhuset enbart skyldigt att producera svenskspråkiga jourtjänster. Svenskspråkiga patienter har en entydig rätt att få också avdelningsvård på svenska – det står i strid med grundlagens och språklagens bestämmelser att kringskära denna rätt.

– Det är viktigt att alla beslutsfattare: riksdagsmän, ministrar och republikens president är medvetna om vilket beslut som har fattats, och vilka djupa spår det har satt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Det är en alarmerande signal då många upplever sig marginaliserade och fråntagna rätten att använda sig av sitt modersmål. Folktinget kommer därför att vända sig till republikens president Niinistö och till statsminister Sipilä för att ge uttryck för den oro som många svenskspråkiga känner gällande svenskans framtid i landet, säger Blomqvist.

 

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Thomas Blomqvist, tfn 050 512 1776

Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn  040 836 7686

Liknande