Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Svenskans ställning inom rättsväsendet försvagas

Publicerad den:

Pressmeddelande: Folktinget: svenskans ställning inom rättsväsendet försvagas

Regeringen har idag överlämnat sin proposition med förslag till reform av tingsrättsnätverket till riksdagen. Enligt propositionen ska antalet tingsrätter vara 20 istället för nuvarande 27. Det här påverkar flera tvåspråkiga tingsrätter. Tingsrätterna i Borgå och Raseborg läggs ner och tingsrätten i Karleby fortsätter som kansli, då Mellersta Österbottens och Österbottens domkretsar sammanslås. Österbottens tingsrätts majoritetsspråk ändras då från svenska till finska.

– Förslaget har under beredningen fått hård kritik för hur de språkliga rättigheterna beaktats. Det är därför en stor besvikelse att se att man inte tagit den sakliga och mycket befogade kritiken till sig, utan går vidare med reformen i oförändrad form, säger folktingsordförande Thomas Blomqvist.

Domstolarna borde ha en reell beredskap att trygga finsk- och svenskspråkiga personers språkliga rättigheter enligt lika grunder. Då förslaget nu är att flera tvåspråkiga tingsrätter dras in blir det här svårt.

– Det bästa sättet att trygga tillgången till svensk service skulle ha varit att satsa på tingsrätterna på tvåspråkiga orter. Att Raseborg och Borgå tillsvidare får behålla sina sammanträdesplatser är en klen tröst. Regeringens förslag att man ska grunda svenskspråkiga avdelningar i Esbo och Vanda är ingen tillfredsställande lösning. Vi vet av erfarenhet att det är svårt att hitta svenskspråkig personal, fortsätter Blomqvist.

Sammanslagningen av Mellersta Österbottens och Österbottens domkretsar med ändring av arbetsspråk som följd har även den betydande konsekvenser som sträcker sig långt utöver tingsrättens arbetsspråk och personalens språkkunskaper.

 

Liknande