Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Regeringens lagförslag tryggar inte vård på svenska

Publicerad den:

Lagförslagen innehåller inga förändringar från tidigare när det kommer till de frågor som är särskilt viktiga för det svenska i Finland.

Regeringen har idag överlämnat sitt lagpaket till riksdagen där lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen ingår. Lagförslagen innehåller inga förändringar från tidigare när det kommer till de frågor som är särskilt viktiga för det svenska i Finland.

-I förslaget om lag om ordnande av social- och hälsovård befäster nu regeringen strukturen för fulljourssjukhusen där Vasa centralsjukhus, som väntat, blir utan fulljourstatus. Folktinget håller fast vid att Seinäjoki centralsjukhus inte kommer att kunna ordna akutvården på svenska. Medborgarinitiativet som kommit till genom det stora engagemang som finns i den här frågan erbjuder regeringen och riksdagen en möjlighet att ändra linje, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

I förslaget till landskapslag ingår, som tidigare, ett påverkansorgan för minoritetens språk. Påverkansorganet är inte tänkt att vara en egentlig nämnd med någon offentlig makt, och det skulle inte heller vara knutet till landskapets förvaltning. Överlag har man inte tryggat tillräckliga resurser och inflytande för att påverkansorganet ska kunna genomföra sin uppgift.

– Folktinget har föreslagit att organet borde vara en ”Nämnd för minoritetens språk” med verklig makt att påverka och med insyn och inflytande i landskapets beslutsfattande, säger Blomqvist.

I förslaget har frågan om samarbete inom den svenskspråkiga funktionshindersektorn lämnats öppen. Den så kallade ”Kårkullafrågan” har alltså inte avgjorts. Förslaget innehåller ändå bestämmelser som möjliggör samarbete över landskapsgränserna.

– Det här betyder att det är upp till landskapen att bestämma hur samarbetet sköts. Landskapen måste nu ta ansvar och avtala om hur man ska ordna samarbetet kring den svenskspråkiga socialvården, speciellt då det gäller personer med särskilda behov, så som personer med funktionshinder. Folktinget är berett att stöda landskapen i den här processen, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

 

Liknande