Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Pressmeddelande: Nytt Folkting utses i april. Se kandidatsammanställning.

Publicerad den:

Klicka här för att få SAMMANSTÄLLNINGen AV KANDIDATERNA FÖR FOLKTINGET 2017

 

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter utses i april. Inför den kommande fyraårsperioden har sju partier meddelat att de deltar i mandatfördelningen: Centern i Finland, Finlands socialdemokratiska parti, Gröna förbundet, Kristdemokraterna i Finland, Samlingspartiet, Svenska folkpartiet i Finland, Vänsterförbundet. Mandatfördelningen bestäms på basen av resultatet i kommunalvalet. Det är antalet röster i kommunalvalet som getts till partiernas svenskspråkiga kandidater som bestämmer fördelningen av ledamotsplatserna.

 

– Svenskspråkiga kandidater är utöver de som har svenska som modersmål även sådana som har svensk titel eller yrkesbeteckning i den officiella sammanställningen av kandidatlistorna och som dessutom verkat i svenskspråkiga politiska organisationer i Finland och som arbetat för det svenska språket i Finland. Röster givna i kommunalvalet till dessa kandidater räknas sedan partiernas folktingskandidatlistor tillgodo.  Det är alltså inte möjligt att rösta direkt på folktingskandidaterna, säger Christel Liljeström, ordförande för mandatfördelningsnämnden.

 

Partierna har ställt upp kandidater till Folktinget på så kallade långa listor distriktsvis i den ordning som de vill att kandidaterna ska beaktas vid mandatfördelningen.

 

– Sammanlagt är det 273 kandidater nominerade från de fem valkretsarna: Helsingfors, Nyland, Åboland, Vasa och övriga Finlands distrikt. Åland har sju mandat som tillsätts skilt av Lagtingsledamöterna på Åland, säger biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström.

 

De nyvalda Folktingsledamöterna samlas till session i Hangö 12-13.5. Sammanställningen av kandidaterna till Folktinget finns på www.folktinget.fi/press.

 

Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland, med uppdrag att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter. Folktinget verkar över politiska gränser, och alla riksdagspartier med svensk verksamhet deltar i arbetet. Verksamheten styrs av lagen om Folktinget. Folktinget arbetar för att stärka det svenska språkets ställning och kulturen på svenska i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Liknande