Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Publicerad den:

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.

 

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män.  Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.

 

– För att motsvara den åländska befolkningens procentuella andel har de åländska mandaten utökats till sju platser jämfört med de fem platserna Åland hade i det förra Folktinget. Lagtingsledamöterna på Åland utser de åländska folktingsledamöterna, säger mandatfördelningsnämndens ordförande Christel Liljeström.

 

Mandatfördelningen har bestämts på basen av antalet röster i kommunalvalet som getts till partiernas svenskspråkiga kandidater. Utöver dem räknas också rösterna till svenskspråkiga kandidater som har svensk titel eller yrkesbeteckning i den officiella sammanställningen av kandidatlistorna och som dessutom verkat i svenskspråkiga politiska organisationer i Finland och som arbetat för det svenska språket i Finland. De här rösterna räknas sedan partiernas folktingskandidatlistor tillgodo. Partierna har ställt upp kandidater till Folktinget på så kallade långa listor distriktsvis i den ordning som de vill att kandidaterna ska beaktas vid mandatfördelningen.

 

– Det nya Folktinget samlas till session i Hangö 12-13.5. Vi ser fram emot en intressant allmänpolitisk debatt med tanke på svenskans ställning i Finland just nu, säger biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström.

 

De invalda folktingsledamöterna hittar du på Folktingets webbplats, www.folktinget.fi/sv/organisationen/folktingsledamoterna/

 

Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland, med uppdrag att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter. Folktinget verkar över politiska gränser, och alla riksdagspartier med svensk verksamhet deltar i arbetet. Verksamheten styrs av lagen om Folktinget. Folktinget arbetar för att stärka det svenska språkets ställning och kulturen på svenska i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

 

För mer information: mandatfördelningsnämndens ordförande Christel Liljeström tfn 050 308 2460,

biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström tfn 040 777 0529

Liknande