Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna 

Publicerad den:

Resolution antagen vid Folktingets session

FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna 

Folktinget är kritiskt till att regeringen så medvetet försämrar svenskans ställning. Det nya Folktinget sammanträdde till session i Hangö den 12-13 maj.

Sessionen lyfter särskilt fram:

Ålands sak är hela Finlands sak

Folktinget kräver att regeringen uppfyller sina förpliktelser gentemot Åland och ärligt beaktar Ålands självstyrelse och särställning. Den åländska samhällsekonomin är hotad ifall man inte når en rättvis lösning på frågan om klumpsumman. Folktinget är oroligt över att relationerna mellan Finland och Åland utvecklats i negativ riktning och i dagsläget är sämre än de har varit på mycket länge.

Rätten till vård i alla lägen

Jourreformen innebär att svenskspråkiga personers rätt till akut sjukvård i Österbotten försämras på ett oacceptabelt sätt. Folktinget förutsätter att man beaktar republikens president Sauli Niinistös uttalande i samband med stadfästande av hälso-och sjukvårdslagen. Enligt president Niinistö kan jourtjänsterna överföras till Seinäjoki centralsjukhus enbart om det är säkerställt att patienter kan få service på svenska eller finska enligt eget val. Folktinget förutsätter att kommande beslut grundar sig på aktuella fakta och ordentliga konsekvensbedömningar.

 

Experimentera inte med rätten till utbildning

Regeringen väljer att stänga dörrar till Norden om man försämrar möjligheterna att studera svenska. Folktinget anser att utbildningspolitiken i alla lägen är viktig och går inte med på att man nedmonterar svenskundervisningen i Finland. Folktinget påpekar att regeringen inte ska undervärdera de finländska ungdomarnas kunskap och vilja att lära sig svenska.

Liknande