Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Pressmeddelande: Folktinget kräver ny genomgång och utlåtanderunda

Publicerad den:

– Grundlagsutskottet har gjort ett grundligt och bra arbete. Nu måste regeringen ta skeden i vacker hand, lyssna på vad grundlagsutskottet sagt och korrigera alla brister, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

Grundlagsutskottet gav igår sitt utlåtande gällande social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Regeringen förhandlar idag om hur man ska gå vidare med reformen utgående från utskottets utlåtande. 

– Grundlagsutskottet har gjort ett grundligt och bra arbete. Nu måste regeringen ta skeden i vacker hand, lyssna på vad grundlagsutskottet sagt och korrigera alla brister, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

– Det är mycket viktigt att utskottet också klart säger att de så kallade påverkansorganen för den språkliga minoriteten borde bli nämnder med makt och befogenheter, fortsätter Blomqvist. 

Grundlagsutskottet problematiserar igen frågan om centralsjukhusens placering, och möjligheten att få vård på svenska. Det är helt klart bäst för den språkliga servicen om både Vasa och Seinäjoki får omfattande jour. Folktinget anser att regeringen, i den nya beredningen, har en utmärkt möjlighet att ordna den svenska servicen på ett sätt som uppfyller grundlagens krav.

– Folktinget håller med grundlagsutskottet att tvångsbolagiseringen av den offentliga vården är problematisk, liksom också att tidtabellen är för stram. Det är därför oroväckande att regeringen enligt statsminister Juha Sipilä ändå verkar hålla fast vid den ursprungliga tidtabellen, säger Blomqvist.
 

Liknande