Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte

Publicerad den:

Inger Östergård är ordförande och utskottet har hållit sitt första möte.

Folktingets nya social- och hälsopolitiska utskott hade på torsdag sitt första möte. Bland medlemmarna finns en bred erfarenhet bland annat av socialvård, hälsovård, utbildningsfrågor och digitala frågor. Under det första mötet som leddes av ordförande Inger Östergård (SDP) diskuterades utskottets fortsatta arbete och aktuella ämnen såsom landskaps- och vårdreformen. Utskottet valde också enhälligt Mikael Gädda (SFP) till viceordförande.

Tags: Nyheter

Liknande