Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utbildningsutskottet diskuterade bl.a. språkförsöket

Publicerad den:

Utskottet hade sitt andra möte med två viktiga punkter på sin agenda: språkförsöket och Folktingets framtidsseminarium.

Utbildningsutskottet höll sitt andra möte 16.11. På agendan fanns två viktiga punkter, språkförsöket och Folktingets framtidsseminarium. Riksdagens kulturutskott har bett Folktinget lämna ett skriftligt yttrande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket inom den grundläggande utbildningen. Utbildningsutskottet motsätter sig språkförsöket och uttrycker sin oro över att man experimenterar med landets nationalspråk. Den obligatoriska undervisningen i svenska och finska bör kvarstå inom den grundläggande utbildningen. Vidare beslöt utskottet ordna två separata seminarier. Ett med fokus på diskussionen om tvåspråkiga skolor våren 2018 och ett seminarium om yrkesutbildningsreformen under hösten 2018.

Liknande