Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Äntligen en tvåspråkig kurs för nödcentralsoperatörer

Publicerad den:

Svenska Finlands folkting har tagit emot den glädjande nyheten om att en tvåspråkig kurs för nödcentralsoperatörer inleds i Österbotten. Utbildningen startar i Vasa hösten 2018. 

Det har varit en stor brist på svenskkunniga nödcentralsoperatörer redan länge och frågan står högt på Folktingets agenda. Folktinget har upprepade gånger, i utlåtanden och i samband med uppvaktningar på Inrikesministeriet, lyft fram att utbildningen måste ordnas inom Svenskfinland.

– Det är glädjande att utbildningsfrågan äntligen fått en positiv lösning. Det är ytterst viktigt att svenskspråkiga personer får betjäning av nödcentralerna på svenska också i akuta situationer, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

Folktinget understryker det viktiga i att den tvåspråkiga utbildningen för nödcentralsoperatörer får tillräckligt med sökande och att utbildningen ordnas i Svenskfinland också i fortsättningen.

Liknande