Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Hota inte vår grundtrygghet

Publicerad den:

Folktinget samlades till session i Helsingfors.

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist höll ett välkomstanförande och justitiekansler Tuomas Pöysti inledde den allmänpolitiska debatten. Justitiekanslern lyfte särskilt upp att Finlands två nationalspråk behöver större synlighet och att svenskan bör tas i beaktande i de reformer som görs.

 

Resolution antagen vid sessionen 7.4:

Folktinget: Hota inte vår grundtrygghet

Folktinget ställer sig kritiskt till hur framtida svensk service kommer att garanteras i samband med vårens kommande reformer inom social- och hälsovården. Folktinget sammanträdde till session i Helsingfors den 7 april. Sessionen lyfter särskilt fram:

En god och fungerande vård och omsorg hör till grundtryggheten i en rättsstat. Enligt lag ska dessa garanteras på finska och svenska på lika grunder.

Finland har förbundit sig till att via social- och hälsovårdsreformen garantera en högklassig vård för alla invånare. Service på det egna modersmålet är en del av högklassig vård och är inte bara ett kommunikationsmedel, utan en grundläggande del av själva vårdprocessen.

I propositionen till lag om valfrihet finns ändå skrivningen att svenskspråkiga ska erbjudas service på modersmålet “så långt det är möjligt”. En sådan formulering är inte förenlig med grundlagens 17 paragraf eller med den 122 paragrafen, där det står att indelningen ska genomföras så att svensk- och finskspråkigas tjänster tillgodoses på lika grunder. Den går inte heller ihop med viljan att garantera högklassig vård.

Folktinget anser att svenskspråkig vård garanteras bäst genom att se till att ansvaret för service på svenska fortsättningsvis finns inom den offentliga sektorn.

 

Liknande