Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utbildningsutskottet hade möte

Publicerad den:

Utskottets första möte hölls på Kommunernas hus i Helsingfors den 22 augusti. På mötet diskuterades bland annat framtidens bildningskommun.

Karin Lassenius, sakkunnig vid Kommunförbundet och sakkunnig i Folktingets utbildningsutskott, inledde med att presentera undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet. Hon fortsatte med att berätta om framtidens bildningskommun varefter utskottet utgående från ett svenskspråkigt perspektiv förde en livlig diskussion om ämnet.
 


På det efterföljande mötet följde utskottet upp de motioner som lämnades till sessionen 2018 och som hör till utbildningsutskottets bevakningsområde: ”Folktinget börjar koordinera språkambassadörsnätverk”, ”Anordnande av svenskspråkig polisutbildning och fortbildning” och ”Modersmålets betydelse för individen”. 

Kansalliskielet r.y. beviljades inom ramen för Svenska kulturfondens Hallå! – program bidrag för projektet ”Kielilähettiläät 2019-2021” som Folktinget är samarbetspart i. Projektgruppen sammanträder till ett första möte i slutet av augusti.  

Den svenskspråkiga polisutbildningen och fortbildningen uppmärksammas vid Folktingets seminarium ”Hur kan vi trygga säkerhetstjänster på svenska?” 3.10.2018 i Helsingfors. 

Folktinget följer med hur arbetet med enkäten gällande mofi-undervisningen som Utbildningsstyrelsen skickat till kommuner och lärare framskrider. Svarsresultaten sammanställs under hösten, därefter vidtar utvecklings- och forskningsarbetet. Utbildningsutskottet får ta del av enkätresultaten senare under året.
Utskottet diskuterade upplägget för det kommande yrkesutbildningsseminariet och omfattade arbetsgruppens tanke om att seminariet hellre skulle fokusera på framtiden. Hur ska yrkesutbildningen klara av att erbjuda det som arbetslivet behöver i framtiden och hur ska den svenskspråkiga yrkesutbildningen kunna hävda sig i konkurrensen?  
 

Liknande