Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

De finlandssvenska integrationsdagarna engagerade

Publicerad den:

Den första dagens program under integrationsdagarna 19-20.11 som i år igen arrangerades av Hanaholmen, Folktinget och Bildningsalliansen, samlade hundra engagerade deltagare. Måndagens program fokuserade på integreringen av kvinnor i samhället.

Folktingssekreterare Markus Österlund poängterade i sitt öppningsanförande att vi behöver samarbeta om integrationsfrågor i Svenskfinland, men att vi också behöver bli betydligt mer högljudda om att kunna integrera också på svenska. – Det ska vara en möjlighet som vi stolt ska föra fram, sade han. Som konferencier för integrationsdagarna fungerade Ramieza Mahdi, själv från Somalia, som jobbar med mångkulturalism och t.ex. bemötandet av nyinflyttade i Österbotten och Svenskfinland.

Ramieza Mahdi och Allyana Thomas

Allyana Thomas, ursprungligen från Brooklyn i New York, som själv blivit integrerad i det finländska samhället på svenska, vittnade om kritik av hennes val av svenska som integreringsspråk. Språket är enligt henne nyckeln till din framgång i samhället, utan den är du ingenting. ­ – Men det är inte sant att det inte är möjligt att fungera på svenska, få jobb och bli en del av samhället på svenska i Finland – det är jag själv beviset på! poängterade Allyana.

Yalla Trappan i Malmö har byggt upp en fungerande integrationsstig för invandrarkvinnor. Den bygger på en kompetenshöjning och stärkandet av speciellt arbetsidentiteten hos kvinnor som ofta hållits bara inom hemmets fyra väggar. Det krävs arbete på en väldigt konkret och vardagsnära nivå för att ge kvinnorna självförtroendet och kunskapen som krävs för att komma in på arbetsmarknaden. Kvinnorna ges möjlighet att lära sig om arbetskulturen, samtidigt som man handleds att jobba praktiskt i t.ex. kök och med catering. Yalla Trappan har lyckats påvisa goda resultat av sitt arbete och enligt sin ordförande Christina Merker Siesjö fått både företag som Ikea och offentliga organ att bli samarbetsparter. Det gäller att hitta modiga tjänstemän och politiker i det offentliga som förstår potentialen med att jobba med oss och integrera kvinnorna praktiskt, säger hon. 

           Christina Merker Siesjö

Eftermiddagens paneldiskussion Ny regering – ny integrationspolitik? leddes av Astrid Thors som startade med att peka på den färska befolkningsprognosen som visar på att vårt befolkningsunderlag minskar stadigt, samtidigt som också nettoinvandringen redan har minskat. Även om partierna inte ännu har blivit klara med sina integrationspolitiska program inför riksdagsvalet, pekade många av paneldeltagarna på att det behövs reformer av lagstiftningen kring integration, bl.a. ändringar i rättshjälpen, bättre familjeåterföreningsmöjligheter, flexiblare regler för studerande och arbetande invandrare att få uppehållstillstånd och att också ändringar i familjeledigheterna och avgiftsfri dagvård kunde gagna invandrarkvinnorna och -barnen. Å andra sidan lyfte deltagarna också starkt upp behovet att förutom reformer fokusera på konkreta möten på mikronivå, dvs mellan finländare och invandrade, för att förstå varandra bättre och lösa problemen tillsammans. Då det blev tal om kvotflyktingarnas antal, verkade det som om partiernas representanter försökte överträffa varandra i antal – vissa menade att 2.500 kunde fungera som en bra start, andra talade om ”flera tusen” medan den högstbjudande drog till med 10.000. Möjligheten att kunna integreras på svenska rådde det stor enighet om. Astrid Thors avslutade diskussionen med att konstatera att det integrationspolitiska arbetet inför riksdagsvalet nu inleds, och att det är viktigt att partierna kan sin sak i dessa frågor.

Måndagens paneldiskussionsdeltagare representerade sex olika partier, från vänster Thomas Wallgren (Socdem), Anders Adlercreutz (Sfp), Mia Haglund (Vf), Eeva Kärkkäinen (C), Juhana Vartiainen (Saml) och Hanna-Kaisa Simojoki (KD). Moderator var Astrid Thors.

Liknande