Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Tvåvägsintegration behövs i Finland. De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades 19-20.11.2018 på Hanaholmen

Publicerad den:

Temat på årets finlandssvenska integrationsdagar var kvinnor, sysselsättning samt ensamkommande barn. Över 100 deltagare från hela Svenskfinland diskuterade hur vi kan bli bättre på inklusion. Dagarna initierade också förslag till hur vi kan stöda en bättre tvåvägsintegration.

Den finländska lagstiftningen är på många sätt ett föredöme som ger verktyg för en lyckad integration av nyanlända. Brister i implementeringen försvårar ändå integrationen i våra kommuner idag. Det här behöver åtgärdas och diskuteras nationellt men förverkligas regionalt och kommunalt. 

Den senaste OECD-rapporten (2018) om Finlands integrationspolitik konstaterar att över 40% av alla nyanlända kvinnor står utanför arbetsliv och utbildning. Under seminariet lyfte deltagarna upp behovet att reformera familjeledigheterna så att kvinnans möjligheter att komma in i arbetslivet förbättras. Även den kommunala dagvården ska vara en subjektiv rätt, menade deltagarna. De här frågorna behöver vara på agendan under nästa riksdagsperiod.

Vi bygger en bättre tvåvägsintegration genom att bearbeta attityder. Genom att skapa och stöda gemensamma arenor för nyanlända och finländska ungdomar skapas förutsättningar för kunskapsutbyte och sociala kontakter. Detta ger en god grogrund för att förändra inställningen hos respektive målgrupper. 

Forskning visar att sysselsättning är ett sätt att nå en lyckad integration. Nyanlända behöver en snabbare väg till arbetsmarknaden än idag. Det här kräver individuella flexibla lösningar som beaktar individens behov och kunskaper. Eftersom inklusion är mer än sysselsättning anser integrationsdagarnas deltagare att tredje sektorns, medborgarsamhällets och fria bildningens roll inom integrationsarbetet ska stärkas.

Vi som deltog i integrationsdagarna anser att ett genuint intresse hos alla parter är en förutsättning för att alla ska kunna känna sig delaktiga i vårt samhälle. Vi behöver en värdediskussion kring hur det mångkulturella finländska samhället ska se ut i framtiden. Därefter behövs det konkreta politiska beslut.

Bakgrund:

De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades för tredje gången. Det är ett samarbete mellan Folktinget, Bildningsalliansen och Hanaholmen. Målet med integrationsdagarna är att samla de finlandssvenska aktörer som arbetar med integrationsfrågor på olika nivåer.

Tvåvägsintegrationen är ett uttryck som används inom integrationsarbetet i Finland idag. Det betyder att såväl finländare som nyanlända skall delta i integrationsprocessen och har lika mycket att lära av varandra.

 

För mer information kontakta:

Markus Österlund, Folktingssekreterare, Folktinget, 040 836 7686

Henrika Nordin, verksamhetsledare, Bildningsalliansen, 044-353 1813

Liknande