Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Information om projekten Språkambassadörerna och MOFI 2.0

Publicerad den:

Folktingets utbildningsutskott höll sitt sista möte för året den 12 december och hade besök av två utomstående gäster – Jaan Siitonen och Yvonne Nummela.

Jaan Siitonen, viceordförande för Kansalliskielet r.y. presenterade projektet Kielilähettiläät – Språkambassadörerna 2019-2021. Han berättade att syftet med projektet är att lyfta fram förståelsen av och nyttan med att kunna det andra inhemska språket. Språkambassadörerna verkar på svenska i finskspråkiga skolor och på finska i svenskspråkiga skolor. Under projekttiden utbildas 50-100 språkambassadörer och de kommer att besöka 300 skolor. Rekryteringen av språkambassadörerna pågår.

Yvonne Nummela, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen redogjorde för den kartläggning om undervisning i den modersmålsinriktade finskan som gjorts under året. Kartläggningen av den modersmålsinriktade finskundervisningen utgör grund för Hallå projektet MOFI 2.0. Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Syftet med projektet är att skapa en samsyn om vad modersmålsinriktad finskundervisning innebär och hur man ska möta innehållet i läroplansgrunderna. MOFI 2.0 ska utveckla den modersmålsinriktade finskundervisningen i svenskspråkiga skolor. Utvecklingsarbetet ska göras lokalt, regionalt och nationellt – främst genom kollegialt lärande.

Liknande