Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utbildning på agendan

Publicerad den:

Folktingets utbildningsutskott höll årets första möte, och hörde bland annat om Kommunförbundets regeringsmål gällande undervisning och kultur.

Utbildningsutskottet hade bjudit in Karin Lassenius, sakkunnig vid Kommunförbundet, för att berätta om Kommunförbundets regeringsmål, som berör enheten för undervisning och kultur, 2019–2023.

Kommunförbundet vill bland annat se en tvåårig förskoleundervisning och olika former av småbarnspedagogiska tjänster, att den grundläggande finansieringen för utbildning utökas, att alla unga har möjligheter till utbildning eller examen på andra stadiet oberoende av ekonomiska faktorer och att staten och kommunerna tillsammans finansierar gymnasierna och yrkesutbildningen.

Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsfrågor vid Folktinget, hade inkallats till mötet för att berätta om åtgärder Folktinget vidtagit i anledning av tingsrättsreformen som utarmat möjligheterna att utföra domstolspraktik på svenska.

Utskottet behandlade också de motioner om Timfördelningen i andra inhemska språket och Bättre språkundervisning inom yrkesutbildningen som kommit in till Folktingets session, och som behandlas den 3-4 maj i Mariehamn.

 

Liknande