Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Nytt om nödcentralernas datasystem och Folktingets roll i Europa

Publicerad den:

Folktingets förvaltningsutskott höll möte i Helsingfors 29.3.2019 och hörde två sakkunniga.

Applikationsspecialisten Taito Vanhapiha från Nödcentralsverket informerade om nödcentralernas nya datasystem ERICA, som tas i bruk vid de sista av landets sex nödcentraler före sommaren. Avsikten är att datasystemet ska förbättra nödcentralernas service på svenska, bland annat så att nödsamtal kan styras till svenskkunniga operatörer. En nyhet är också att myndigheternas riskbedömning finns på både finska och svenska i datasystemet.

Folktingssekreterare Markus Österlund höll en presentation om svenskan i Finland ur ett europeiskt perspektiv – EU:s stadgar, Europarådets konventioner och Folktingets roll. Folktinget är medlem i det europeiska nätverket för främjande av språklig mångfald (NPLD) och anlitas bland annat som remissinstans gällande genomförandet av Europarådets stadga om landsdels- och minoritetsspråk samt ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter i Finland.

Förvaltningsutskottet diskuterade också partiernas modeller inför riksdagsvalet med bakgrund i att landskaps- och vårdreformen föll i riksdagen. Utskottets möte var det sista före Folktingets session i Mariehamn 3–4.5.2019.

Tags: Nyheter

Liknande