Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget gläder sig över regeringsprogrammet

Publicerad den:

Den nya regeringen har i dag presenterat sitt regeringsprogram och det svenska i Finland och Ålands ställning lyfts starkt fram på flera ställen i programmet.

  • Den nya regeringen visar tydligt att landets två officiella språk ses som en rikedom för Finland. Enligt regeringsprogrammet ska nationalspråksstrategin uppdateras och utvecklas, den ska trygga allas rätt att få service på nationalspråken och förbättra språkklimatet. Det här visar på en stark politisk vilja, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.
     
  • Folktinget gläder sig över att regeringen i rask takt vill göra ett program som stärker undervisningen i det andra inhemska språket. Regeringens mål är också att återinföra det andra inhemska språket som obligatoriskt ämne i studentskrivningarna. Skrivningen i regeringsprogrammet visar att regeringen bär sitt ansvar för att båda nationalspråken förblir livskraftiga även i framtiden. Kunskaper i svenska språket öppnar dörrar till arbetsmarknaden och studieplatser, såväl i Finland som i övriga Norden, poängterar Bergqvist.  

Regeringsprogrammet lyfter upp att fungerande kontakter på svenska mellan statsförvaltningen och landskapets självstyrelse ska garanteras. Vidare ska Ålands möjligheter att påverka i EU-ärenden säkerställas.
Regeringsprogrammet innehåller också flera goda skrivningar om språkliga rättigheter i social- och hälsovården.

  • Vi är glada över att regeringen vill ge möjlighet till särlösningar av språkliga skäl för att trygga tillgången till tjänster på finska och svenska. Att Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour är mycket välkommet, säger Bergqvist.

Regeringen lyfter också upp vikten av att kunna integreras på svenska i Finland. 

  • Folktinget ser det som mycket positivt att vikten av kvalitativa och effektiva integrationsfrämjande tjänster på båda nationalspråken betonas i regeringsprogrammet, säger Bergqvist.

Regeringen ska se till att de språkliga rättigheterna tillgodoses i myndigheternas verksamhet, inom förvaltningen och vid lagberedningen. Genom utbildning och personalrekrytering ser man till att säkerhetsmyndigheterna har faktisk beredskap att betjäna allmänheten på finska och svenska. Det här gäller i synnerhet polisen och nödcentralerna.
 

  • Vi på Folktinget gläder oss över att de målsättningar som vi presenterade inför regeringsförhandlingarna har tagits i beaktande i regeringsprogrammet. Och vi ser fram emot att de goda skrivningarna om svenskan i regeringsprogrammet omsätts också i praktiken, avslutar Bergqvist. 

För ytterligare information: 

Folktingsordförande Sandra Bergqvist, tfn 040 534 1108
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040 836 7686 

Liknande