Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Integration är en lokal angelägenhet 

Publicerad den:

De finlandssvenska integrationsdagarna arrangerades på tre orter, Helsingfors, Åbo och Vasa, i år.

Integration sker alltid i en lokal kontext där ett gott samarbete mellan olika aktörer (utbildning, fri bildning, tredje sektor och näringsliv) krävs för att garantera en lyckad integration.

Målet med årets finlandssvenska integrationsdagar var att regionalt diskutera med aktörer och nyanlända vad och hur vi ska jobba tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för integration, inklusion och delaktighet i närsamhället. 

Över 130 personer från hela Svenskfinland deltog i årets integrationsdagar. Resultatet av diskussionerna kommer vi att föra vidare till beslutsfattare och tjänstemän för att visa både på de integrationsmöjligheter och de modeller det finns för integration på svenska. Deltagarna var väl medvetna om att då man integreras på svenska integreras man som en minoritet i en minoritet.  Vid planering av integrationsutbildningarna borde man ge möjligheten att lära sig grunderna i det andra inhemska språket om behov och intresse finns.

Vi måste mer aktivt involvera arbetslivet i integrationsarbetet. Arbetslivet är dels en mottagande part men näringslivets behov påverkar beslutsfattarna, vilket gör att näringslivets röst har en avgörande tyngd också i integrationsfrågor. Det borde också finnas mentorer på arbetsplatserna så att nyanlända smidigt kan bli en del av det finländska arbetslivet. Vi behöver också beakta att arbetskraftsinvandrare behöver integreras.

Deltagarna på integrationsdagarna konstaterade att Svenskfinland fortfarande är rätt homogent och att en öppenhet för nya kulturer är inte alltid är en självklarhet. Vi bör bli bättre på att bredda våra svenska rum och att aktivt ta med invandrare i verksamheten. 

Åtgärder för en bättre integration på svenska behöver göras tillsammans med målgruppen. Vid planering av integrationsåtgärder ska de individuella behoven och stigarna till utbildning samt sysselsättning beaktas. Det behövs också tillräcklig och tillgänglig information om integrationsmöjligheter på svenska. Stödfamiljer kunde vara ett sätt att bättre integrera personer i närsamhället.

Gällande integration av familjer ska barn och föräldrar integreras på samma språk. Om närskolan är svenskspråkig borde föräldrarna inte integreras på finska, eftersom deras delaktighet i barnens skolgång och vardag kan lida av beslutet. 

Ett tydligt budskap till beslutsfattarna under dagarna var att det lönar sig att satsa resurser och medel på målgruppen eftersom en lyckad integration på sikt betalar sig tillbaka.

Bakgrund: De finlandssvenska integrationsdagarna, som är ett samarbete mellan Folktinget och Bildningsalliansen, ordnades för fjärde gången. Målet med integrationsdagarna är att samla de finlandssvenska aktörer som arbetar med integrationsfrågor på olika nivåer.

Liknande