Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Småbarnspedagogik på svenska måste garanteras

Publicerad den:

Folktinget har gjort ett uttalande om det kritiska läget med personalbristen inom småbarnspedagogiken i Helsingfors.

Det har idag kommit information om att det inte finns tillräckligt med varken personal eller vikarier inom småbarnspedagogiken i södra Finland, just nu mest aktuellt i Helsingfors. Helsingfors stad nämner själv att situationen under hösten har blivit kritisk. Ungefär hälften av de familjer som söker sig till svenskspråkig småbarnspedagogik kommer nu att erbjudas småbarnspedagogik i ett finskspråkigt daghem.

– Det är beklagligt att det har fått gå så här långt. Risken är dessutom överhängande att vi får se fler liknande fall där man hänvisar till Helsingfors stads beslut om att erbjuda finskspråkiga daghemsplatser åt svenskspråkiga barn, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

Det ska aldrig vara möjligt att tumma på språkliga rättigheter.

– Ett daghem är ingen förvaringsplats och det ska vara tryggt för alla barn att ta del av småbarnspedagogik på eget språk. Det är en grundläggande rättighet, fortsätter Bergqvist.

Liknande