Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: språklagen måste få större tyngd!

Publicerad den:

Folktinget gjorde ett uttalande i ett pressmeddelande.

Folktinget efterlyser en attitydförändring när det gäller tillämpningen av språklagen. De goda skrivningarna i lagen ska efterföljas och tas på allvar.

− Enligt grundlagen ska landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. Det här betyder inte bara formell utan även faktisk likabehandling, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

− Uppfattningen om att de språkliga rättigheterna anses vara sekundära är fel. Det ska inte gå att strunta i språklagen,  och därför bör språklagen måste få en större tyngd, säger Bergqvist.

Bergqvist höll inledningstal under seminariet Från paragraf till verklighet – diskussion om svenskans ställning i Finland som arrangerades av Ålands landskapsregering och Folktinget i Helsingfors.

Liknande