Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget vill se telefonlinje för barn som utsatts för sexuellt våld också på svenska

Publicerad den:

I ett pressmeddelande efterlyser Folktinget en svenskspråkig telefonlinje för barn som utsatts för sexuellt våld.

Redan år 2011 har FN:s barnrättskommitté påpekat brister kring journummer och rekommenderat att Finland säkerställer permanent och tillräcklig finansiering till telefon- och internetjourer för barn.

−Det handlar om barns rätt att få stöd och hjälp på sitt eget modersmål. Svenskspråkiga barn som blivit utsatta för sexuellt våld och anonymt vill tala med en vuxen är för tillfället tvungna att ringa 112 eller Nollinjen, som är avsedd för vuxna, konstaterar Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

Det finns chattkanaler där det anonymt är möjligt att ta kontakt på svenska, men ingen svenskspråkig telefonlinje. Mannerheims barnskyddsförbund upprätthåller den internationella telefonlinjen 116111 som är riktad till barn och unga under 21 år. Den linjen fungerar enbart på finska.

−Vi ser det som en fråga om jämlikhet. Folktinget hoppas att Social- och hälsovårdsministeriet uppmärksammar detta och fördelar resurserna så att också svenskspråkiga barn kan få stöd och hjälp. I bästa fall kan ett samtal till en hjälplinje också fungera i preventivt syfte så att barn aldrig ska behöva uppleva dylika övergrepp, säger Bergqvist.

Liknande