Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Prisvinnare på Svenska dagen

Publicerad den:

Folktinget firade sina 100 år med att igen tv-sända Svenska dagen-festen och dela ut priser.

I år firas det på Svenska Teatern i Helsingfors och där utdelas två egna priser, Folktingets garanters Bojan Sonntag-pris och Svenska Teaterns Skillnaden-pris.

Bojan Sonntag-priset
PRISVINNARE: DuvTeatern

Årets klimathöjare
PRISVINNARE: Maarit Feldt-Ranta

Folktingets samvetspris – webbomröstning arrangerad av Svenska Yle.
PRISVINNARE: Antti Kuronen

Svenska Teaterns Skillnaden-pris delas också ut på Svenska dagen-festen.
PRISVINNARE: Mikaela Hasán
PRISVINNARE: Christel Pettersson


Motiveringar och jury:

Bojan Sonntag-priset för en insats för det svenska språket i Finland.

Sjuksköterskan Bojan Sonntag donerade sin kvarlåtenskap till Folktingets garanter. Hon brann för det svenska i Finland, och ville att hennes kvarlåtenskap skulle gå till att stöda åtgärder som främjar det svenska språkets bevarande. 

Jury: Styrelsen för Svenska Finlands folktings garanter r.f.

PRISVINNARE: DuvTeatern

DuvTeatern är en teater för unika scenkonstnärer, unga och vuxna, och med funktionsvariation. Man har en bred repertoar som omfattar allt från opera och barnteater till föreställningar baserade på poesi, musik och dans. DuvTeatern ordnar också teaterverkstäder och dramaklubbar.

Folktingets Garanter vill premiera en teater med skickliga skådespelare och produktioner som bygger på deltagarnas egna idéer och erfarenheter. Det är viktigt att möjliggöra kultur, hobbyn och scenkonst för alla, och det på svenska, och här fyller DuvTeatern en viktig roll.


Årets klimathöjare

Årets klimathöjare är ett pris som ges för en gärning där den finlandssvenska samhörigheten på något sätt görs känd i Finland, på ett vardagligt plan. Det handlar om att uppmärksamma någon som gör att klimatet inom det svenskspråkiga i Finland höjs och stärks.

Jury: artisten och mångsysslaren Thomas Lundin, Yle Åbolands nyhetschef Maria Nylund och personen bakom Tomppis memes Tomas Bäck

PRISVINNARE: Maarit Feldt-Ranta

Prismotivering: Det här priset har under tidigare år delats ut till Svenskfinlands mest populära humorister. Men klimatet kan höjas också på andra sätt, än genom humor och skratt.

Juryn har i år valt att dela ut priset till en modig kvinna, som öppet och generöst delat sitt liv och talat om det svåraste svåra. På det sättet har hon spridit tröst till andra i samma situation – och livskunskap, ljus och värme till oss alla. Hon fick Svenskfinland att stanna upp i somras då hon sommarpratade om sin livssituation. Det programmet är det mest lyssnade audioklippet någonsin på Yle Arenan.


Folktingets samvetspris – webbomröstning arrangerad av Svenska Yle.

Utmärkelsen tillfaller någon eller något som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året.

Fem kandidater presenterades av en jury: Specialsakkunnig vid Kommunförbundet, Folktingets tidigare ordförande Christina Gestrin, journalisten Henrik Othman och författaren och journalisten Eva Frantz.

PRISVINNARE: Antti Kuronen

Prismotivering: I en tid av kriser är det välkommet att få en balanserad rapport från oroshärdar runt om i världen. Journalisten Antti Kuronen konkretiserar fruktansvärda konflikter genom att modigt förklara och öppna upp det som pågår och ge människor möjlighet att dela sina berättelser. Han visar vilken verklighet kvinnor och barn i de syriska flyktinglägren lever i, och hur människohandelsoffer har det. Dessutom är han verksam på två språk.


Svenska Teaterns Skillnaden-pris delas också ut på Svenska dagen-festen i år.

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern beslöt 2018 att instifta ett nytt pris med namnet Skillnaden. Priset tilldelas en person som gjort skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland.  Nomineringen till priset kunde göras av vems som helst på en nomineringsblankett som fanns på Svenska Teaterns hemsida. Information om möjligheten att göra nomineringar för priset spreds via teaterns nyhetsbrev, på sociala medier och via den expertgrupp som deltog vid framtagandet av pristagare.

Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att

blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak.

I expertgruppen/juryn: Cefisto, Konstuniversitetets teaterhögskola, Lust r.f., Labbet r.f., Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f samt Artistföreningen vid Svenska Teatern.

PRISVINNARE: Mikaela Hasán, Christel Pettersson

Mikaela Hasán tilldelas priset Skillnaden för sitt såväl unikt personliga som mångsidiga arbete för scenkonsten på svenska och andra språk i Finland. Genom att själv inte göra skillnad på vare sig människor eller förutsättningar, har Hasán gjort stor skillnad i produktioner och projekt i allt från de minsta till de största rummen. I Hasáns teater är lyssnande, inkludering och gränsöverskridande arbete genuina förutsättningar för det konstnärliga skapandet.

Christel Pettersson tilldelas priset Skillnaden för sitt mångåriga arbete som teaterkritiker på Svenska Yle.

Pettersson har under sin karriär haft en imponerande förmåga att i recension efter recension närma sig varje verk utifrån dess egenart, att kärnfullt verbalisera det som ofta verkat omöjligt att fånga i ord och att aldrig ge avkall på ett etiskt förhållningssätt till sitt yrke.

Denna förmåga har gjort henne till en djupt respekterad kritiker på det finländska teaterfältet.

 

 

Liknande