Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Arbetsgruppen Vård på svenska höll sitt första möte

Publicerad den:

Arbetsgruppen har i uppdrag att skapa förslag för att trygga tillgången till social- och hälsotjänster på svenska när social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras.

Kommunförbundet och Folktinget har tillsatt arbetsgruppen Vård på svenska. Medlemmarna är representanter från tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, kommun, socialväsende, tredje sektor, forskning och utveckling inom det sociala området samt från Kommunförbundet och Folktinget.

Det första mötet hölls i Helsingfors på onsdagen. Möten kommer också att ordnas i de olika regionerna i Svenskfinland för att kunna höra regionernas, kommunernas och organisationernas åsikter.

– Vi vill uppnå en samstämmighet mellan regionerna både med tanke på regionernas och befolkningens särbehov och med tanke på de frågor som är viktiga för Svenskfinland som helhet, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist, som också är ordförande för arbetsgruppen.

Liknande