Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Pressmeddelande om finskans betydelse för svenskan i Finland

Publicerad den:

– Vi måste lyssna på den kritik som förts fram, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist i ett pressmeddelande.

Under de senaste veckorna har vi fått följa med hur flera unga finlandssvenskar ifrågasätter undervisningen i finska i skolan. De upplever att undervisningen fokuserar för mycket på grammatik och för lite på att verkligen klara av att tala finska i vardagen. Också enligt Tankesmedjan Magmas rapport upplever finlandssvenska elever på många håll att de inte lär sig en tillräcklig finska.

– Vi måste lyssna på den kritik som förts fram, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist. Det är därför viktigt att vi på bred front diskuterar hur vi bättre kan anpassa undervisningen till dagens krav.  Svaga kunskaper i finska kan leda till att svenskspråkiga i allt högre grad söker sig utomlands efter jobb. Det i sin tur leder till att personer med stark koppling till det finlandssvenska och med förståelse för svenskans betydelse blir färre inom arbetslivet i Finland. På lång sikt kan det vara ett hot för en fungerande tvåspråkighet.

– Paradoxalt nog kan man säga att för att svenskan i Finland ska må bra, krävs det bättre kunskaper i finska, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

Folktinget har behandlat språkundervisningen i grundskolan redan på sin session 2019 och fastställde att Folktinget i alla sammanhang ska föra fram betydelsen av kunskap i landets nationalspråk.

Liknande