Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Pressmeddelande: Digitala lösningar kan ge oss bättre svensk service

Publicerad den:

Folktinget anser att det behövs nya digitala lösningar för att bättre kunna ge service på kundens eget språk.

I Folktingets nyhetsbrev Folktingsbrevet, som börjat utkomma i år, skriver ordförande Sandra Bergqvist i sin kolumn att man i större utsträckning kunde använda sig av språkkodning i synnerhet när det gäller tjänster inom social- och hälsovården.

– Vi måste få ett system där det inte är kunden som måste be om service på det egna språket, utan ett system som automatiskt erbjuder det. Vi måste helt enkelt tänka i nya banor och svänga på kakan, säger Bergqvist.

Under våren har samhället tagit ett digitalt jättekliv och det här måste tas tillvara speciellt nu då vårdreformen börjar ta form. Det är viktigt att olika servicespråk lyfts fram redan i utvecklingsfasen. Vi behöver exempelvis ett system som gör det lättare att koppla ihop svenskspråkiga patienter med vårdpersonal som talar svenska.

– Med den information som redan finns om oss och de digitala möjligheter som finns är det här fullt genomförbart. Service på rätt språk ska vara utgångsläget, inte ett tilläggsval. Den här tankegången vill vi se i den nya vårdreformen, säger Bergqvist.


 

Liknande