Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Christina Gestrin ny folktingssekreterare

Publicerad den:

Folktingets styrelse har idag enhälligt valt Christina Gestrin till ny folktingssekreterare.

Christina Gestrin är bland annat tidigare riksdagsledamot och jobbar som bäst som specialsakkunnig på Finlands Kommunförbund. 

– Det är med iver och stor glädje som jag tar emot det här uppdraget. Folktinget har en viktig uppgift i att utveckla och befrämja svenskan i Finland och synliggöra tvåspråkigheten som en konkurrensfaktor, säger Christina Gestrin.
 
– Det är viktigt att Folktinget har en fortsatt aktiv roll i att ro social- och hälsovårdsreformen i hamn så att den svenskspråkiga servicen förstärks jämfört med hur den är idag – vi behöver ställa målet högt. Folktinget ska också ha en central roll i arbetet kring nationalspråksstrategin. 
 
– Som tredje sak vill jag lyfta fram vikten av att underlätta för personer som har annat modersmål än finska och svenska att integreras på svenska. Myndigheterna måste bli bättre på att aktivt erbjuda möjligheten till integration också på svenska och vi i Svenskfinland ska också bli bättre på att involvera nyanlända i samhället. 

Gestrin kommer att inleda arbetet på Folktingets kansli i Helsingfors i höst.

 – Jag ser fram emot att få jobba med vår nya folktingssekreterare. Christina Gestrin har stor kunskap om det svenska i Finland och känner väl till Folktingets verksamhet. Hennes breda samhällspolitiska erfarenheter kommer att vara till stor nytta för Folktinget, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.
 
Markus Österlund meddelade i mars att han avslutar sitt jobb som folktingssekreterare och går vidare mot nya uppdrag. Österlund har lett Folktinget sedan 2011.
 

Tags: Nyheter

Liknande