Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Pressmeddelande: Folktinget vill ha fler poliser, räddningsmän och nödcentralsoperatörer som kan svenska

Publicerad den:

Folktinget har i dag diskuterat svenska frågor med inrikesministeriets kanslichef Kirsi Pimiä.

Ärendet gäller behovet av svenskkunnig yrkespersonal vid nödcentraler och inom räddningsväsendet. Folktinget anser att det behövs fler poliser, räddningsmän och nödcentralsoperatörer som kan trygga svenskspråkiga personers rätt till säkerhetstjänster på svenska. Utbildningen av svenskkunnig personal är därför i en nyckelposition.

Folktinget vill att den svenskspråkiga räddningsmannautbildningen och den svenskspråkiga utbildningen av nödcentralsoperatörer flyttas från Kuopio till Helsingfors räddningsskola. Räddningsutbildning på svenska har ordnats endast två gånger under 2000-talet och Folktinget anser att detta är alldeles för sällan.

– Behovet av en svenskspråkig utbildning för räddningsmän är akut. Vi vill att svenskspråkig utbildning för räddningsmän ordnas vart tredje år. Dessutom är Helsingfors mycket mer centralt för Svenskfinland och har en mer naturlig koppling till det svenska, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

Enligt regeringsprogrammet utlovas utbildningsresurser för Polisyrkeshögskolan för 300 nya poliser. Den svenskspråkiga och den finskspråkiga utbildningen följer samma läroplan, men skillnaderna i lärarresurser är betydande.

– Det är mycket viktigt att man redan i planeringsskedet beaktar den svenskspråkiga utbildningen av poliser. Resurserna inom den svenska utbildningen har varit väldigt knappa. För att garantera en jämlik utbildning måste resurserna fördelas på ett bättre sätt, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

Därtill vill Folktinget att de regionala polisenheterna med svenska som majoritets- och arbetsspråk måste ha verkliga möjligheter att fungera på svenska och utveckla den svenskspråkiga servicen inom respektive polisinrättning. Då de regionala enheternas ställning har försvagats, kan detta få allvarliga konsekvenser för fungerande service på svenska.

Läs hela skrivelsen som Folktinget riktade till kanslichef Kirsi Pimiä. Klicka här.

Liknande