Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Myndigheterna ska självmant betjäna på svenska

Publicerad den:

Idag har resultatet från Språkbarometern presenterats. Språkbarometern är en undersökning som utvärderar hur språklagstiftningen fungerar i praktiken.

Den görs vart fjärde år av Justitieministeriet i samarbete med Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och Finlands kommunförbund.

– Det är positivt att språkklimatet inte mera är ett lika stort problem som senast då språkbarometern uppgjordes. Men samtidigt är det oacceptabelt att de nationella myndigheterna så ofta försummar sin uppgift att betjäna på svenska. Enligt lagen ska en myndighet självmant betjäna kundens språk.  Det gäller även digitala tjänster, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

-Positivt är att vissa brister i den språkliga servicen går att åtgärda relativt lätt, om viljan finns. Det handlar om sättet att beakta den språkliga servicen och språkliga rättigheter i planeringen av myndigheternas processer och check-listor.

–  Folktinget anser att en av de viktigaste frågorna i arbetet med den nya nationalspråksstrategin är att involvera de nationella myndigheterna i det konkreta arbetet för att omsätta teori i praktik. Lagstiftningen är tydlig och bra, nu måste de statliga myndigheterna se över sina serviceprocesser så att båda nationalspråksgrupperna behandlas jämlikt, säger Bergqvist.

Liknande