Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Svenskfinland: Ta tag i vårdreformen och samarbetet från dag ett 

Publicerad den:

Resolution antagen vid Folktingets session 15.9.2020

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet är högaktuell och medför en omvälvande förändring. Samtidigt öppnar den för nya möjligheter att utveckla tjänster på svenska. Folktingets session uppmanar aktörerna i Svenskfinland att ta tag i reformen från dag ett. Det gäller särskilt behovet att avtala om inbördes samarbete och arbetsfördelning vid genomförandet av social- och hälsovårdstjänster på svenska i Finland.  

Folktinget vill därför lyfta fram vikten av att de nya vårdlandskapen systematiskt planerar hur de ska ordna sin social- och hälsovård. Det ska finnas utstakade servicestigar på både finska och svenska. Landskapen ska utreda och följa upp vilka tjänster det finns ett behov att samarbeta kring.  

Regeringen föreslår att räddningsväsendet även ska ingå i de planerade vårdlandskapen. För att de språkliga rättigheterna ska förverkligas inom räddningsväsendet behövs utbildad personal som kan svenska. Folktinget föreslår att ansvaret för att ordna svenskspråkig utbildning för räddningspersonal överförs från Räddningsinstitutet i Kuopio till Helsingfors räddningsskola. Staten bör samtidigt överta finansieringen av utbildningen. Räddningsskolan bör därtill ges rätt att vid behov utlokalisera utbildningen på svenska till tvåspråkiga vårdlandskap. Räddningsskolan kunde också ansvara för utbildningen av nödcentralsoperatörer.

För en livskraftig tvåspråkighet är det viktigt att alla nyinflyttade ges en möjlighet att integreras på svenska. Folktinget uppmanar alla tvåspråkiga kommuner att aktivt erbjuda invandrarfamiljer möjligheten att välja svenska som skolspråk och integrationsspråk. 

Folktinget välkomnar uppdateringen av nationalspråksstrategin. Strategin ska ge redskap åt ministerier och myndigheter att förbättra sina processer och check-listor för att säkra de språkliga rättigheterna för båda befolkningsgrupperna. I krissituationer är det särskilt viktigt att få information och betjäning på sitt eget språk. Folktinget understryker att myndigheterna självmant ska betjäna på kundens språk. Det är viktigt att alla känner att det både är möjligt och välkommet att använda svenska.
 

Liknande