Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Mottagare av folktingets förtjänstmedalj år 2020

Publicerad den:

Folktinget delar i år ut en förtjänstmedalj i silver och 11 förtjänstmedaljer.Folktingets förtjänstmedalj i silver

Wallin Stefan, Head of Public Affairs, Åbo

Stefan Wallins politiska väg gick via studentpolitiken vid Åbo Akademi till Svensk ungdom och Svenska folkpartiet.  Wallin arbetade som andre redaktör och ledarskribent på Åbo Underrättelser kring sekelskiftet. Han var Svenska folkpartiets partiordförande åren 2006–2012 och invaldes år 2007 till riksdagen från Åbo valkrets. Stefan Wallin har innehaft flera ministerposter. Under de senaste åren har Wallin bland annat verkat som ordförande för Svenska kulturfondens styrelse. Genom sitt idoga arbete har Stefan Wallin gjort en stor insats för det svenska i Finland. Han avslutade sin politiska karriär år 2019 och har därefter tagit steget in i näringslivet.

Folktingets förtjänstmedalj

Bertell Ann-Luise, teaterchef, Vörå

Ann-Luise Bertell är magister i teaterkonst från Konstuniversitetets teaterhögskola i Helsingfors 1995. Bertell har satt sin prägel på den finlandssvenska kulturkartan genom barnlitteratur, skönlitteratur, poesi och dramatik. Bertell är chef för Wasa teater. Hon har också bland annat fått ta emot Antoniapriset och Choraeuspriset för sin kulturella gärning. Åren 2015-2020 var Bertell ordförande för Svenska kulturfondens delegation.

Brommels Mats, professor, Stockholm    

Medicine- och kirurgdoktor Mats Brommels var ordförande för Samfundet Folkhälsan åren 1998 – 2019. Förutom detta har Mats genom sitt kunnande, speciellt som specialist på hälso- och sjukvårdsadministration i Finland och Sverige, varit en klar finlandssvensk profil i den samhälleliga debatten inom social- och hälsovården. Mats har många gånger fungerat som en brobyggare över språkgränserna.

Kliucharev-Foy Alexandr, verksamhetsledare, Svenska.fi, Helsingfors

Alexandr Foy kämpade länge för att få integreras på svenska i huvudstadsregionen. Detta var en av orsakerna till att arbets- och näringsministeriet ändrade sina rekommendationer så att den som integreras idag själv får välja integrationsspråk, svenska eller finska. Alexandr grundade föreningen Svenska.fi år 2016, en förening för och av dem som integreras på svenska i Finland. Foy var tidigare ordförande för föreningen och fungerar idag som dess verksamhetsledare.

Gustafsson Margareta, översättare, Helsingfors

Margareta Gustafsson har lång erfarenhet av att översätta facktexter från finska till svenska. Hon arbetar som translator vid riksdagens svenska byrå, och utöver det är hon också aktiv i olika diskussionsgrupper på nätet, där hon bland annat ger råd i termfrågor till sina översättarkolleger. Gustafssons arbete för ett gott och klart myndighetsspråk belönades med Hugo Bergroth-priset år 2007.

Kronman Gunvor, VD, Helsingfors

Gunvor Kronman verkar för den finlandssvenska kulturen och inom näringslivet med många uppdrag, både nationella och internationella. Kronman är bland annat verkställande direktör för Hanaholmen, styrelseordförande för Konstsamfundet och viceordförande för såväl CMI som PLAN international. Kronman gör ett aktivt arbete för att främja samarbetet i Norden och speciellt mellan Sverige och Finland.

Pöysti Alma, skådespelare, Helsingfors

Alma Pöysti utexaminerades från Teaterhögskolan år 2007 och har sedan dess verkat vid olika teatrar både i Finland och i Sverige. Hon var flera år ordförande för föreningen LUST (Långsiktig utveckling av Finlandssvensk teater) för att synliggöra finlandssvensk teaterkultur. Som bäst är Pöysti i bio-aktuell i rollen som Tove Jansson. Alma Pöysti har på ett framträdande sätt gjort det finlandssvenska konstnärliga arbetet känt både i Finland och utanför Finlands gränser.

Qvintus Dimitri, chef för samhällsrelationer, Helsingfors

Dimitri Qvintus har aktivt och offentligt tagit ställning för det svenska i Finland både som debattör och politisk medarbetare. Han har på Facebook och i sin blogg på Iltalehti uppmanat rikspolitiker att tala svenska. Qvintus grundade kampanjen ”Puhu ruotsia joukkoliikenteessä” (övers. Tala svenska i lokaltrafiken) som en reaktion mot de hot och trakasserier som riktats mot svenskspråkiga personer.

Stenman Kristina, diskrimineringsombudsman, Vasa

Kristina Stenman har varit verksamhetsledare för Flyktingrådgivningen, migrationsdirektör samt stadsdirektör i Jakobstad innan hon år 2020 utnämndes till diskrimineringsombudsman. Hon har under hela sin karriär jobbat för jämlikhet, både mellan språkgrupperna och i samhället, och för en tvåspråkig förvaltning. Som stadsdirektör i Jakobstad bidrog hon till att regionen är ett ledande exempel vad gäller fungerande integrationsstigar på svenska och arbetade för bildandet av Österbottens välfärdsområde.

Sundell Fredrik, rektor, Gerby skola, Vasa

Fredrik Sundell är en viktig lokal aktör inom skolvärlden som värnar om en trygg skolgång. Hans hjärtebarn är Jeppo Ungdomsorkester, i vilken han är grundande medlem sedan 1975. Orkestern engagerar personer i alla åldrar och tillsammans har man gjort många resor, deltagit i internationella tävlingar och konserter med både världsstjärnor och lokala artister. Fredrik Sundell är en inspirerande ledare både inom sitt yrke och på sin fritid.

Wessberg Nina, organisationsombudsman, Raseborg

Nina Wessberg har som ombudsman i Metallarbetarförbundet och Industrifacket gjort ett stort arbete för att synliggöra och öka förståelsen för det svenska inom facket. Wessberg har även länge jobbat för Finlands tvåspråkighet bland annat i kommunalpolitiken i Raseborg, inom Finlands svenska socialdemokrater samt inom Folktinget.

Vikström, Björn, professor, tidigare biskop, Åbo

Björn Vikström har haft en karriär både inom det kyrkliga och det akademiska. Vikström verkade åren 2009-2019 som biskop för Borgå stift. Hans tid som biskop vid det svenska stiftet präglades av ett lågmält men tydligt engagemang för en kyrka och ett samhälle som villkorslöst ser människan. Efter tio år som biskop återvände Vikström till universitetsvärlden och arbetar idag som professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi.

Liknande