Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Prisvinnare på Svenska dagen 2020

Publicerad den:

Folktinget stora svenskadagenfest gick i år av stapeln som direktsänd tv-fest från Yles studio i Helsingfors. På grund av coronapandemin blev det i år en fest utan publik men dit alla var inbjudna.

Du kan se sändningen på Yle Arenan genom att klicka här.


I samband med tv-sändningen uttdelades fyra priser: Folktingets garanters Bojan Sonntag-pris, Folktingets samvetspris, Årets klimathöjare och Årets vardagshjälte coronaåret 2020 (som korades i direktsändning).

Du kan se hela sändningen i efterhand på Yle Arenan.

Bojan Sonntag-priset
PRISVINNARE: Finlands Svenska Psykoterapiförening rf

Årets klimathöjare
PRISVINNARE: Siri Fagerudd

Folktingets samvetspris
PRISVINNARE: Active Explorers (Icehearts svenska verksamhet)

Årets vardagshjälte coronaåret 2020
PRISVINNARE: Tomi Puikkonen, krögare från Vanda

Bojan Sonntag-priset för en insats för det svenska språket i Finland.

Sjuksköterskan Bojan Sonntag donerade sin kvarlåtenskap till Folktingets garanter. Hon brann för det svenska i Finland, och ville att hennes kvarlåtenskap skulle gå till att stöda åtgärder som främjar det svenska språkets bevarande. 

Jury: Styrelsen för Svenska Finlands folktings garanter r.f.

PRISVINNARE: Finlands Svenska Psykoterapiförening rf.

Prismotivering:  Folktingets garanter vill i år uppmärksamma svenskspråkig psykoterapi och ge den svenskspråkiga psykoterapiutbildningen större synlighet. Bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter är särskilt stor. Därför vill garanterna understryka hur otroligt viktigt det är att varje individs integritet skyddas och att alla som kan få hjälp av psykoterapi ska ha en möjlighet till det, på sitt eget språk. Finlands Svenska Psykoterapiförenings arbete för att garantera tillgängligheten till svenskspråkig psykoterapi i Finland är av stor betydelse.

Finlands Svenska Psykoterapiförening ordnar den svenskspråkiga psykoterapiutbildningen i samarbete med Helsingfors universitet. Ett stort problem är att psykoterapiutbildningen inte får statlig finansiering. De som utbildar sig till psykoterapeuter betalar ofta utbildningen själva. På grund av kostnaden har långt ifrån alla intresserade en möjlighet att söka till den psykoterapiutbildning som erbjuds.


Årets klimathöjare

Årets klimathöjare är ett pris som ges för en gärning där den finlandssvenska samhörigheten på något sätt görs känd i Finland, på ett vardagligt plan. Det handlar om att uppmärksamma någon som gör att klimatet inom det svenskspråkiga i Finland höjs och stärks.

Jury: Linn Jung, kommunikatör och företagare, Fredrik Lilius, komiker och manusförfattare


PRISVINNARE: Siri Fagerudd, skådespelare och komiker

Siri Fagerudd – för mångsidig glädje på olika plattformar. Skådespelaren och komikern Siri Fagerudd går från klarhet till klarhet – och från plattform till plattform. På Instagram gör hon bland annat succé med sin följetong #bortklipptbondbrud och bjuder på glädjefyllda äventyr tillsammans med sin familj. Under våren gjorde hon även en uppskattad coronadagbok, keeping up with the Fagerudds, på Yle Arenan tillsammans med sin pappa Johan. Hon har varit med i flera tv-serier och varit en uppskattad morgonvärd på Yle X3M. Siri Fagerudd har allt vad en riktig klimathöjare behöver: Mångsidighet, intelligens, givmildhet, bjussighet och alltid nära till skratt. Dessutom är hon en god ambassadör för det finlandssvenska i Stockholm.

Folktingets samvetspris

Utmärkelsen tillfaller någon eller något som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året.

Jury: journalisterna Jeanette Björkqvist och Magnus Londén

PRISVINNARE: Active Explorers (Icehearts svenska verksamhet)


Prismotivering:  Active Explorers (Icehearts svenska verksamhet), som drivs av Rasmus Lundén, Peggy Petrell och Rodrigo Sumelius-Valenzuela, har visat prov på engagemang, kreativitet och nytänkande då man på grund av det volymmässigt mindre underlaget barn sökt nya former för hur man kan involvera barnen i en meningsfull fritidsaktivitet. Istället för att fokusera på att bygga idrottslag (så som den finska verksamheten) har Active Explorers utvidgat till en äventyrspedagogik som omfattar allting från sport och utevistelse till kulturella evenemang och allting däremellan. Särskilt beaktansvärt är det att man under corona-undantaget inte lade all verksamhet på is, utan fortsatte med personliga besök hemma hos vartenda barn. Likaså startade man i motsats till mången annan hobby upp verksamheten mot slutet av våren omedelbart då läget tillät det. 

Sedan 2014 har den svenska enheten inom Icehearts – döpt till Active Explorers – arbetat för att nå ut till svensktalande barn, som på olika sätt befinner sig i marginalen eller som riskerar glida dit utan ett etablerat utomstående vuxenstöd. I dag har man två fungerande grupper i huvudstadsregionen och är på väg att starta upp en tredje. Sammanlagt omfattar den redan aktiva verksamheten över 15 barn, både pojkar och flickor. Det är en i siffror mätt än så länge småskalig verksamhet, men ur individnivå talar vi om stora insatser.

Active Explorers handlar om att utomstående är redo att binda sig vid varje enskilt barn under en tolv år lång period, där man utöver socialt stöd erbjuder verksamhet som barnen annars inte skulle ha tillgång till. Man skapar ett sammanhang, en gruppanda och ett socialt nätverk för barnen.

Årets vardagshjälte coronaåret 2020 – omröstning på svenska.yle.fi

Utmärkelsen tillfaller någon som, stort som smått, ställt upp på olika sätt under det här året. Nomineringar på personer togs emot via svenska.yle.fi fram till 18.10 varefter juryn sållade fram fem kandidater. Omröstningen mellan dessa fem sker 30.10-6.11 och vinnaren utses i direktsändning.

Jury: justitieminister Anna-Maja Henriksson, Åbo Akademis studentkårs styrelseordförande Matias Martelin och kocken, krögaren Michael Björklund.

KANDIDATER: Gun-Britt Lyngander, Daniela Strandberg, Tomi Puikkonen, Susanna Isaksson och Sara Alavesa.

PRISVINNARE: Tomi Puikkonen

 

 

 

Liknande