Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ett nytt folkting utses våren 2021

Publicerad den:

I samband med kommunalvalet våren 2021 utses 75 ledamöter och ersättare till Svenska Finlands folkting.

Fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som partiernas svenska kommunalvalskandidater får. Det är inte möjligt att rösta direkt på folktingskandidaterna.

Partier och grupperingar kan ställa upp kandidater till Folktinget på så kallade långa listor distriktsvis. Fördelningen av ledamotsplatser, eller mandat, sker sedan i den ordning som kandidaterna finns på listan.

Av 75 ledamotsplatser är 63 fasta mandat, fem är utjämningsmandat och sju mandat tillfaller landskapet Åland. Lagtingsledamöterna på Åland utser ledamöterna till Folktinget eftersom det inte är kommunalval på Åland. De 63 fasta mandaten fördelas enligt hur många svenskspråkiga som bor i ett distrikt. År 2021 fördelar sig de fasta mandaten så att Helsingfors har 9 fasta mandat, Nyland 22, Åboland 7, Vasa 23 och Övriga Finland 2.

De fem utjämningsmandaten fördelas sedan mellan alla partierna i direkt proportion enligt antalet röster i alla distrikt, uträknat på 68 mandat.

Svenska kommunalvalskandidater är personer som angett svenska som sitt modersmål i befolkningsdatasystemet. Alla röster som de får räknas automatiskt med. Dessutom kan partierna begära att också andra kommunalvalskandidater ska räknas med som svenska.  För att dessa kandidater ska räknas med ska de ha arbetat för det svenska språket i Finland och verkat i svenskspråkiga politiska organisationer samt uppgett svensk titel eller yrkesbeteckning i kommunalvalet.

Den politiska fördelningen i Folktinget som utsågs år 2017 är följande: Sfp 40, Sdp 11, Saml 4, Vf 6, Gröna 4, Kd 2, Centern 1 och Åland 7. Partierna och grupperingarna ska lämna in sina listor senast 31.1.2021.


 

 

 

Liknande