Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ny ordlista ska hjälpa och inspirera ryskspråkig vårdpersonal

Publicerad den:

Folktingets lilla finsk-svenska ordlista för vårdpersonal Jag är här för dig har fått en rysk-svensk version. Nu publicerar Folkhälsan och Folktinget i samarbete en ny ordlista för ryskspråkig vårdpersonal.

För den som är klient inom social- och hälsovården är det viktigt att få använda sitt eget språk. Om kommunikationen med vårdpersonalen inte fungerar kan det leda till osäkerhet, missförstånd och misstag.

Den nya rysk-svenska ordlistan underlättar kommunikationen mellan ryskspråkig vårdpersonal och svenskspråkiga klienter, och uppmuntrar personal att våga prata svenska. Den innehåller korta enkla meningar som är lätta att lägga på minnet. Folkhälsan tog tidigare i år initiativ till projektet och nu har Maria Niemelä, projektkoordinator på Folkhälsan, översatt ordlistan till ryska.

– Det här är ett konkret steg i att föra den finlandssvenska vardagen närmare ryskspråkiga den minoriteten i Finland. Det vinner båda grupperna på, säger Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.

– Vi behöver fler svenskkunniga inom vården och med den här ordlistan kan vi uppmuntra också ryskspråkig personal att våga använda svenska med sina patienter, och förstås även tvärtom, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

Förhoppningen är att den rysk-svenska versionen blir en inspiration och ett enkelt hjälpmedel för ryskspråkig personal som vill ge högklassig vård och service på svenska.

Den ursprungliga ordlistan kom till år 2008 då två studerande vid Diakoniyrkeshögskolan i Helsingfors praktiserade vid en svenskspråkig avdelning för personer med minnessjukdom och märkte att personalen var i behov av stöd för att använda sin svenska. De beslöt sig för att göra något konkret för att förbättra situationen – och resultatet blev den finsk-svenska ordlistan Jag är här för dig. Ordlistan har därefter bearbetats för att kunna fungera mer allmänt inom vården. Folktinget har hittills gett ut den i 183 000 exemplar.

Den rysk-svenska ordlistan ges ut både i tryckt format och som e-publikation.

Du kan ladda ner e-publikationen genom att klicka här eller beställa ordboken i tryckt format genom att klicka här.

 

För mer information:

Georg Henrik Wrede, vd, Samfundet Folkhälsan, tfn. 044 788 6000

Christina Gestrin, folktingssekreterare, tfn. 050 511 3121

Liknande