Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Diskussion om psykoterapiutbildningen

Publicerad den:

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott stod idag värd för diskussion.

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott hade idag inbjudit representanter från Åbo Akademi, Helsingfors universitet, MIELI Psykisk Hälsa Finland och Finlands Svenska Psykoterapiförening till en diskussion om bristen på psykoterapiutbildning på svenska.

Diskussionen var uppskattad av alla parter. Folktinget kommer att aktivt bevaka frågan och fortsätta diskussionen med olika aktörer. Bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter kommer inte att åtgärda sig själv, nu behövs politisk vilja, aktivitet och konstruktiva lösningar.

Liknande